Przydomowa studnia głębinowa

Rosnące ceny za zużycie wody z sieci miejskiej sprawiają, że przydomowa studnia głębinowa staje się coraz bardziej popularna wśród wielu właścicieli domów. To doskonały sposób na dodatkowe ujęcie czystej wody i duże oszczędności finansowe. Swobodny dostęp do źródła wody stanowi niezbędny element egzystencji każdego człowieka. W przypadku osób zamieszkujących domy z wielkiej płyty lub apartamenty, głównym dostawcą bieżącej wody jest miejska sieć wodociągowa. Posiadacze działek budowlanych i osoby noszące się z zamiarem budowy domu jednorodzinnego mogą mieć problem, gdy ich posesja znajduje się poza zasięgiem sieci wodociągowej. Wówczas doskonałym rozwiązaniem może być studnia głębinowa. Wykonanie odwiertu pozwala uzyskać główne źródło wody, które jest w stanie pokryć bieżące potrzeby każdej osoby zamieszkującej dane gospodarstwo domowe. Posiadanie studni głębinowej jest rozwiązaniem ekologicznym i gwarantującym spore oszczędności w budżecie domowym. Odwiert studni głębinowej powinny poprzedzić szczegółowe badania hydrogeologiczne. Dzięki nim można stworzyć studnię głębinową, która pobiera wodę z pokładów skalnych, zlokalizowanych na głębokości około 15 do 20 m.  

Przydomowa studnia głębinowa a pobór wody większy niż 5 m3 na dobę

Odpowiednio zlokalizowana studnia głębinowa, która ma za zadanie spełnianie potrzeb właściciela danego domu i jego pozostałych mieszkańców, może pobierać wodę z pokładów skalnych zlokalizowanych na głębokości do 30 m. Wówczas nie zachodzi konieczność starania się o specjalne zezwolenie przez właściciela domu. Chęć posiadania studni głębinowej powinna być zgłoszona w starostwie lub ewentualnie w gminie, w której znajduje się dom i dana posesja. W przypadku, gdy głębokość studni głębinowej przekracza 30 m lub też pobór wody jest znacznie większy niż 5 m3 na dobę, właściciel domu musi postarać się o otrzymanie zezwolenia wodno -prawnego i sporządzić dodatkową dokumentację. Rozwiązanie to jest dedykowane właścicielom domów, którzy noszą się z zamiarem posiadania dodatkowych budynków gospodarczych lub też kompleksów zabudowań, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej czy świadczenie usług agroturystycznych.  

Aktualne przepisy określające lokalizację studni głębinowej

Wiele osób obawia się, że budowa na ich posesji studni głębinowej nie będzie możliwa z uwagi na ukształtowanie terenu czy też brak zgody sąsiada na wykonanie wspólnej studni na granicy obu działek. Okazuje się, że odwiert studni głębinowej może być przeprowadzony już 5 m od granicy działki. Dodatkowo, jeśli sąsiad wyrazi zgodę na zmniejszenie tej odległości, to wykopanie studni może być wykonane na granicy obu posesji, a nawet znacznie przekraczać powierzchnię jednej z nich. Według zaleceń geodetów, ogrodników i osób zawodowo zajmujących się wykonywanie odwiertów studni głębinowych, w trakcie prowadzonych prac należy dokonywać wierceń w odległości nieprzekraczającej 7,5 m od osi rowu przydrożnego, a także 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych i gospodarskich. Posiadanie studni głębinowej na swojej posesji jest doskonałym rozwiązaniem. Wykonanie odwiertu można przeprowadzić nawet na działce należącej do sąsiada, jak również w przypadku, gdy właściciel domu planuje pobór wody większy niż 5 m3 na dobę.    

Poproś o bezpłatną wycenę

Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę usługi.
Posiadamy sprawdzony zespół ekspertów oraz najwyższej jakości urządzenia.