Blog Detail

Home / Blog / Detail

Dokumentacja Studni Głębinowej

Budowa studni głębinowych podlega przepisom takich ustaw, jak Prawo budowlane, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze, z których każda reguluje inne kwestie związane z ujęciami wody podziemnej. Aby móc wybudować studnię głębinową, konieczne jest spełnienie pewnych wymogów formalnych. Sprawdźcie jakie dokumenty potrzebne są do budowy studni głębinowej.

Niektóre studnie wymagają jednak dopełnienia większych formalności- korzystanie z ujęć wody poniżej 30 m wchodzi już w zakres szczególnego użycia wód. W związku z tym, budowa tego rodzaju studni wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Warto wiedzieć, że samo wywiercenie otworu lub wykopanie studni nie wymaga uzyskania zgodny. Zgłoszenia wymaga natomiast wyprowadzenie elementów studni ponad powierzchnię terenu oraz wykonanie obudowy. W tym przypadku należy zgłosić zamiar budowy do właściwego organu administracji architektonicznej i budowlanej.

Studnie Głębinowe

5 Comments

  1. Kamil | Maj 15, 2019 8:03 pm

    Dobry artykuł

Leave a Comment